Không trade được trên steam, trade bị hold

Không trade được trên steam, trade bị hold

Không trade được trên steam, trade bị hold


Trade item trên steam

Sử dụng trade offer để trade item theo hướng dẫn sau:

https://autocode247.com/huong-dan-su-dung-steam-trade-offer-trade-item-tren-steam.html


Không trade được trên steam

– Nếu bạn trade với người khác bình thường, mà trade với một người nào đó không được => xác định nguyên nhân không trade được là do người kia. Và ngược lại.

– Không hiện lên bảng trade offer. Nguyên nhân do acc của 1 trong 2 người hoặc cả 2:

+ Mới cài steam guard mobile lần đầu chưa đủ 15 ngày
+ Mới cài lại steam guard mobile chưa đủ 7 ngày
+ Không có bất kì steam guard nào
+ Mới đổi password ( chưa đủ 7 ngày )
+ Mới đổi email, sdt ( chưa đủ 7 ngày )
+ Acc bị cấm trade ( Trade ban )
+ Game đang trade bị VAC – Ban


Hình minh họa ( Bạn bè không trade được )


Trade bị hold 15 ngày, Trade hold 15 days

– Nếu bạn trade với người khác bình thường, mà trade với một người nào đó bị hold => xác định nguyên nhân là do người kia. Và ngược lại.

– Hiện lên thông báo trade hold 15 days. Nguyên nhân do 1 trong 2 tài khoản:

+ Đang để steam guard email, chưa cài steam guard mobile authenticator

– Cách khắc phục: Cài steam guard mobile. Đợi 7 ngày và giao dịch bình thường ( 15 ngày với nick cài lần đầu )

+ Hướng dẫn cài ( cần có smart phone ): https://autocode247.com/huong-dan-cai-dat-steam-guard-mobile-authenticator.html


Ví dụ minh họa, do tài khoản zeg685 chưa cài steam guard mobile authenticator