Autochess Candy CD Key

Autochess Candy CD Key

Autochess Candy CD Key

Autochess Candy CD Key là gì

– Trong Dota Autochess trên PC ( Steam ) đơn vị kẹo được thưởng sau mỗi trận đấu top 1, top 2. Tuy nhiên số lượng trên rất ít và không đủ nhu cầu sử dụng của anh em.

– Autochess Candy CD Key là một mã code. Dùng để nạp kẹo vào Dota Autochess

– Hướng dẫn nạp code Candy Autochess:
– Lưu ý code này chỉ sử dụng được cho bản Autochess PC chạy trong Dota 2 trên Steam

– Tất cả các nick đều nạp được code kẹo bình thường, không cần điều kiện gì cả.

– Mua ngay tại đây! thanh toán nganluong.vn và tất cả các bank phổ biến