K. Battle pass Dota 2

K. Battle pass Dota 2

K. Battle pass Dota 2

– Bạn là một tín đồ của Dota 2, Bạn cần up level battle pass TI của Dota 2

– Autocode247 cung cấp các gói dịch vụ up level battle pass giúp các bạn lấy đủ reward của Battle pass 2020 như sau ( hoàn thành trong 5p)

1. Pudge Persona – The Toy Butcher – lvl 255

2. Anti-Mage Persona – The Disciple’s Path – lvl 305

3. Wraith King Arcana – The One True King- lvl 375

4. Queen of Pain Arcana – Eminence of Ristul – lvl 445

5. Windranger Arcana – Compass of the Rising Gale – lvl 575

 

* Cam kết bảo hành với sản phẩm dịch vụ bán ra.
* Cam kết đảm bảo an toàn thông tin cho tài khoản.
* Chỉ level up cho battle pass. Tất cả reward sẽ tự tay người dùng claim