C. Collector's Cache Dota 2

C. Collector's Cache Dota 2

C. Collector's Cache Dota 2

– Dota 2 là một sản phẩm game chủ đạo của steam. Hệ thống item ingame đa dạng và có thể giao dịch giữa người chơi với nhau qua hệ thống steam trade offer và steam community market ( 15% tax)

– Set gift once cache là những set đồ cho các hero riêng biệt được phát hành duy nhất trong các kì TI của dota 2. Các set này chỉ có thể mua được trong các kì TI dưới dạng mở treasure ” Collector Cache ” trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn chưa kịp mua trong các kì TI trước đó thì chỉ có một cách duy nhất để sở hữu các set đồ này là nhận set qua hình thức ” gift “

– Tìm hiểu thêm về set gift once: Click here