Fortnite Code

Fortnite Code

Fortnite Code

– Trong cửa hàng của fortnite có rất nhiều skin dùng cho nhân vật, những skin này có thể được mua bằng Vbuck, hoặc có những skin không mua được bằng Vbuck mà chỉ có thể lấy được thông qua việc redeem code.

– Code fortnite là một mã code được nhà phát hành tung ra thị trường theo event, Code này khi nhập vào game các bạn sẽ nhận được các vật phẩm tương ứng trong đó. Có thể là Vbuck, trang phục, skin…v..v