Google Play (US)

Google Play (US)

Google Play (US)

1. Google Play Giftcard là gì?
– Google Play Gift Card là một mã code dùng để nạp tiền vào tài khoản Goolge play của người dùng, thay vì sử dụng visa để nạp trực tiếp qua thẻ ngân hàng. Nạp code rẻ hơn và tính an toàn cao hơn

– Vì Google Play Gift Card hiện không có sẵn cho khu vực Việt Nam nên bạn phải dùng GiftCard của các nước khác để nạp tiền vào tài khoản CH Play của mình. Đa số mọi người sẽ sử dụng tài khoản của USA và nạp thẻ Google play Gift Card US
2. Nạp tiền vào Google Play để làm gì?
– Thanh toán mọi dịch vụ phải trả phí trên CH play

– Các bạn có thể nạp game trên CH play để mua các item, tiền tệ trong game và gần đây nhất mua sao trên facebook với tài khoản Google Play, thuê phim bản quyền , mua sách truyện bản quyền …v..v