PT thanh toán

Agribank – Ngân Hàng NN và PT Nông Thôn VN

Agribank – Ngân Hàng NN và PT Nông Thôn VN

» Số tài khoản: 1500216506761

» Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Vinh

» Số thẻ ATM : 9704229295889260

» Chi Nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội

» Thời gian và phí xử lí: 5 – 30 phút – Miễn Phí

Vietcombank – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương VN

Vietcombank – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương VN

» Số tài khoản: 1111000322999

» Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Vinh

» Số thẻ ATM : 9704229295889260

» Chi Nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội

» Thời gian và phí xử lí: 5 – 30 phút – Miễn Phí

Viettinbank – Ngân Hàng TMCP Công Thương VN

Viettinbank – Ngân Hàng TMCP Công Thương VN

» Số tài khoản: 109853229999

» Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Vinh

» Số thẻ ATM : 9704229295889260

» Chi Nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội

» Thời gian và phí xử lí: 5 – 30 phút – Miễn Phí

BIDV –  Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển VN

BIDV – Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển VN

» Số tài khoản: 12110000417212

» Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Vinh

» Số thẻ ATM : 9704229295889260

» Chi Nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội

» Thời gian và phí xử lí: 5 – 30 phút – Miễn Phí

ACB – Ngân Hàng TMCP Á Châu

ACB – Ngân Hàng TMCP Á Châu

» Số tài khoản: 322999888

» Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Vinh

» Số thẻ ATM : 9704229295889260

» Chi Nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội

» Thời gian và phí xử lí: 5 – 30 phút – Miễn Phí

Techcombank – Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương VN

Techcombank – Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương VN

» Số tài khoản: 19132204549669

» Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Vinh

» Số thẻ ATM : 9704229295889260

» Chi Nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội

» Thời gian và phí xử lí: 5 – 30 phút – Miễn Phí

Viettel Pay

Viettel Pay

» Số tài khoản / Số điện thoại : 0971322999

» Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Vinh

» Thời gian và phí xử lí: 5 – 30 phút – Miễn Phí

» QR code:

Momo

Momo

» Số tài khoản / Số điện thoại : 0971322999

» Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Vinh

» Thời gian và phí xử lí: 5 – 30 phút – Miễn Phí

» QR code:

Zalo pay

Zalo pay

» Số tài khoản: 0971322999

» Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Vinh

» Thời gian và phí xử lí: 5 – 30 phút – Miễn Phí

» QR code: