PSN Card US 10$

PSN Card US 10$

PSN Card US 10$

230,000

Số lượng còn lại: 1 code

Mua ngay

– Thẻ cứng & hold được + bảo hành vĩnh viễn. Sản phẩm có ngay lập tức sau khi đơn hàng hoàn thành & được tự động gửi về email.

– Thẻ PSN US chỉ sử dụng được cho tài khoản US ( với địa chỉ US )

– Khi đăng kí tài khoản hoặc đổi vùng quốc gia qua US , các bạn cố gắng tìm lựa một số địa chỉ ở Bang California  ( CA) sẽ được miễn thuế khi thanh toán.

– Hướng dẫn đổi tài khoản sang hệ US. Các bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn qua các link sau :  GOOGLEYOUTUBE

– Hướng dẫn nạp thẻ PSN Giftcard ( khi đã có tài khoản us):

 

Sản phẩm liên quan