Steam Wallet 20$ (460k)

– Thẻ cứng & hold được + bảo hành vĩnh viễn. Sản phẩm có ngay lập tức sau khi đơn hàng hoàn thành & được tự động gửi về email.

– 20$ = 460 k vnd steam wallet ( Theo tỉ giá hiện tại ). Steam sẽ tự convert sang vnd cho bạn

– Hướng dẫn nạp code: Các bạn truy cập vào link sau: Click here => Dán code vào mục ” Steam Prepaid Card ” => Ấn ” continued ” => ” Add fund ”

– Nếu là lần đầu nạp wallet code, steam sẽ yêu cầu bạn điền địa chỉ và zip code. Các bạn điền địa chỉ là  ” Hà Nội,  Việt Nam ” và Zipcode là ” 100000 ”

– Hướng dẫn cụ thể bằng video:

 

Sản phẩm liên quan