Steam guard là gì? Tại sao tài khoản steam lại cần cài đặt steam guard mobile

Steam guard là gì? Tại sao tài khoản steam lại cần cài đặt steam guard mobile

Giới thiệu về Steam Guard Mobile Authenticator

 

–  Nếu bạn mới sử dụng Steam, bạn chỉ biết chơi game nhưng không biết làm sao để trao đổi hay mua bán item trên Steam thì bạn nên tìm hiểu về Steam Guard và cài đặt nó

– Khi các bạn đầu tư nhiều tiền, tài sản vào tài khoản steam để mua game bản quyền, mua item ingame. Thì vô hình chung tài khoản steam đã có một giá trị nhất định về vật chất. Lúc đó các bạn cần phải bảo vệ nó một cách tốt hơn. ( ngoài mật khẩu và Id )

– Steam Guard là một cấp độ bảo mật bổ sung được áp dụng cho tài khoản Steam. Cấp độ bảo mật đầu tiên là tên đăng nhập và mật khẩu. Với Steam Guard, mức độ bảo mật thứ hai được áp dụng, làm cho tài khoản Steam khó bị mất, bị hack hơn.

Có 3 phương án chính như sau:

  1. Turn off steam guard – Không khuyến Khích
  2. Steam guard codes by email – Mặc Định
  3. Steam guard codes by phone. Hay còn gọi là Steam guard mobile authenticator ( mức độ cao nhất, được khuyến khích )

Điểm khác nhau cơ bản giữa 3 phương án steam guard này như sau