50000 Steam Point

50000 Steam Point

50000 Steam Point

300,000 500,000

Danh mục:

Shop phải gửi 150.000 point dưới dạng awards. Bạn sẽ nhận được 50.000 steam point trong tài khoản sau 14 ngày

Tài khoản mua point SLL từ 10.000 point trở lên phải có bài viết review game hoặc đăng 1 vài bức ảnh screenshoot để shop gửi awards vào đó!

Link point shop: https://store.steampowered.com/points/shop/

Lưu ý: Sau khi shop chuyển point, 14 ngày sau point sẽ có trong tài khoản của các bạn và có thể sử dụng. Cách sử dụng :

 

 

Sản phẩm liên quan