Steam Point

Steam Point

Steam Point

– Steam Point là hệ thống điểm mới trên Steam có thể dùng để mua sắm trong Steam Point Shop.
– Các bạn có thể mua mọi thứ trong Steam Point shop như khung nền Avatar động, Background steam, Chat emoji, huy hiệu…và cả Seasonal Badge ( tăng level steam).

Link point shop: https://store.steampowered.com/points/shop/

Lưu ý: Sau khi shop chuyển point, 14 ngày sau point sẽ có trong tài khoản của các bạn và có thể sử dụng