Mechalodon Interdictor – Gyrocopter

Mechalodon Interdictor – Gyrocopter

Mechalodon Interdictor – Gyrocopter

350,000 800,000

– Set không thể trade / market & chỉ có thể gift một lần duy nhất

 


– Tìm hiểu thêm về treasure collector cache 2017 tại đây : Collector-cache-2017 

– Sau khi mua hàng và thanh toán thành công. Hãy chắc chắn là bạn đã kết bạn và giữ bạn bè với shop trên 30 ngày để việc giao hàng diễn ra thuận lợi.


Review chi tiết: 

 


 

Sản phẩm liên quan